Zásady ochrany osobních údajů

ledna 5, 2024 Sára Pokorná

Úvod

V Tělovém Salónu si vážíme důvěry našich klientů a návštěvníků a bereme ochranu jejich osobních údajů velmi vážně. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Sára Pokorná, se sídlem na adrese Křížkovského 33, 603 00 Brno-střed, Česká republika, IČO: XXXXXXXX, (dále jen 'náš Tělový Salón' nebo 'my') shromažďuje, používá, uchovává a chrání osobní údaje uživatelů. Uvědomujeme si význam ochrany informací, které shromažďujeme, a přistupujeme k nim s patřičnou pečlivostí. Tento dokument poskytuje detailní informace o tom, jakým způsobem zpracováváme údaje, které o vás sbíráme, jaké máte v této souvislosti práva a jak se můžete svých práv domáhat.

Shromažďování osobních údajů

Při návštěvě našeho webu, při rezervaci masáže nebo při využití jakékoli naší služby shromažďujeme od vás určité osobní údaje. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny pouze na, vaše jméno, kontaktní informace, preferencí dostupnosti pro masáže, specifické požadavky na masáže a terapeutické služby, stejně jako jakékoli informace, které dobrovolně poskytnete prostřednictvím formulářů na našem webu, e-mailem na adrese [email protected] nebo osobně. Toto shromažďování údajů je nezbytné pro to, aby jsme vám mohli poskytovat personalizovanou službu, zajistit rezervace a informovat vás o našich nabídkách a službách.

Užívání a sdílení osobních údajů

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, jsou používány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Tyto údaje mohou být použity pro komunikaci s vámi, pro plánování a rezervace masáží, pro zlepšení kvality našich služeb, pro marketingové účely a pro interní analytické a statistické účely. Zavazujeme se neprodávat ani nesdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu. Můžeme však sdílet údaje s našimi důvěryhodnými partnery, pokud to vyžaduje poskytování služeb nebo plnění právních povinností.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zavazujeme se chránit vámi poskytnuté osobní údaje před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Používáme různé bezpečnostní opatření včetně šifrování a autentifikace, aby byla zajištěna bezpečnost vašich údajů. Snažíme se udržet osobní údaje v bezpečí, ale je důležité si uvědomit, že žádný systém není 100% neprostupný. Proto vás také žádáme o pečlivost při sdílení informací online a používání silných hesel pro své účty.

Práva subjektu údajů

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme, a máte právo požádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Také máte právo na portabilitu údajů a právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů. Pokud si myslíte, že zpracování vašich osobních údajů bylo v rozporu s ochranou vašeho soukromí, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů či požadavků týkajících se vašich údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na emailové adrese [email protected].

Kontaktování majitele

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich údajů, můžete kontaktovat majitelku Tělového Salónu, Sáru Pokornou, na adrese Křížkovského 33, 603 00 Brno-střed, Česká republika, nebo pomocí emailu [email protected].