Zásady ochrany osobních údajů

ledna 5, 2024 Sára Pokorná

Ochrana osobních údajů

V rámci provozu webové stránky bodysalon.cz kládeme velký důraz na ochranu a bezpečnost osobních údajů našich uživatelů. V následujícím textu jsou podrobně vysvětleny principy a postupy, kterými tuto ochranu zajišťujeme. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, proto přistupujeme k jejich zpracování s maximální možnou péčí a v souladu s nařízením GDPR (Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů). Naše zásady ochrany osobních údajů jsou postaveny na principu transparentnosti, oprávněného zájmu, minimální nezbytnosti, přesnosti, omezení uchovávání, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti. Dbáme na to, abyste byli informováni o tom, jaké údaje sbíráme, jak jsou používány, s kým a za jakých okolností mohou být sdíleny a jaké máte možnosti v souvislosti s těmito údaji. Tento dokument slouží nejen k informování, ale také k poskytování pokynů jak postupovat, pokud si přejete využít svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou sbírány v případě, že se rozhodnete využít naše služby, tzn. při rezervaci masáže či při vytváření uživatelského účtu na našem portálu. Sbíráme informace jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, a v případě, že provádíte platbu prostřednictvím našeho systému, také údaje o vaší platební kartě. Tyto informace potřebujeme ke zpracování a potvrzení rezervace, k komunikaci s vámi a k zajištění kvalitního poskytování našich služeb. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se, že s údaji, které od vás obdržíme, budeme nakládat zodpovědně, v souladu s předpisy a pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů a následně jsou z našeho systému odstraněny nebo anonymizovány.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V případě, že máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete využít některého z vašich práv, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Jsme připraveni vám pomoci a vysvětlit všechny postupy, které jsou s vašimi žádostmi spojené. Dodržování vašich práv je pro nás důležité a pokládáme to za základní kámen pro důvěru mezi námi a našimi zákazníky.

Kontaktní informace

Vlastníkem a provozovatelem webové stránky bodysalon.cz je Sára Pokorná, Křížkovského 33, 603 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete vždy obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.